Huyền thoại Gold - Badarudin Abd Razak

| 26 tháng 10 năm 2014

máy tính bảng

Badarudin Abd Razak

Thứ 6 Tháng 10 24, 2014/29 Muharram 1435
Seremban, Negeri Sembilan

Badarudin Abd Razak_2

Truyền thuyết vàng Badarudin Abd Razak Mohd Zahari với đại diện infotakraw Hamid.

Badarudin Abd Razak_3

Badarudin Abd Razak_4

Badarudin Abd Razak_5

Badarudin Abd Razak_6

Badarudin Abd Razak_7

Badarudin Abd Razak_8

Courtesy Badarudin Abd Razak

Mubarak Ali Mohamed A. Kassim_25

Mubarak Ali Mohamed A. Kassim_26

Omar Husin_13

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG quên!

Badarudin Abd Razak

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng