Truyền thuyết Gold - Osman Ahmad

| 27 Tháng mười 2013

Loh

Osman Ahmad

Thứ 6 Tháng 10 25, 2013/20 Muharram 1434
Ulu Kelang, Selangor

Osman Ahmad_3

Truyền thuyết Vàng với đại diện Osman Ahmad Hamid Mohd Zahari infotakraw

Osman Ahmad_9

Osman Ahmad_11

Osman Ahmad_4

Truyền thuyết Vàng Osman Ahmad và vợ của ông,
Madam Esah Abdul Hamid và cháu nội, Muhammad Taqish

Osman Ahmad_5

Các vận động viên quốc gia thành viên của Hội Bảo Trợ (YAKEB)

Osman Ahmad_222

Truyền thuyết Vàng với cháu Osman Ahmad, Muhammad Taqish và ngược infotakraw Rozian Erling

Osman Ahmad_12

Osman Ahmad_8

Ihsan Osman Ahmad

Osman Ahmad_18

Osman Ahmad_16

Osman Ahmad_49

Osman Ahmad_55

Osman Ahmad_57

Osman Ahmad_40

Osman Ahmad_15

Osman Ahmad_14

Osman Ahmad_34

Osman Ahmad_28

Osman Ahmad_29

Osman Ahmad_20

Osman Ahmad_19

Osman Ahmad_24

Osman Ahmad_23

Osman Ahmad_25

Osman Ahmad_26

Osman Ahmad_31

Osman Ahmad_33

Osman Ahmad_46

Osman Ahmad_51

Osman Ahmad_52

Osman Ahmad_53

Osman Ahmad_54

Osman Ahmad_56

Osman Ahmad_58

Osman Ahmad_60

Osman Ahmad_61

Osman Ahmad_35

Quân sự đáng tin cậy Trio
(Từ trái:. Bí danh Hj Hassan, cuối Dato 'Khalid Din (The Iron), Osman Ahmad Liên hệ: Giám đốc Ông Ghani)

Osman Ahmad_36

Osman Ahmad_37

Osman Ahmad_38

Osman Ahmad_43

Osman Ahmad_44

Osman Ahmad_45

Osman Ahmad_39

Osman Ahmad_41

Osman Ahmad_42

Osman Ahmad_48

Osman Ahmad_47

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_61

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Osman Ahmad_1

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng