Truyền thuyết Gold - Mohd Noor Abdullah

| 14 tháng 3 năm 2015

Loh

Mohd Noor Abdullah

Thứ 6 Tháng 2 13, 2015/23 Rabiulakhir 1436
Kuala Terengganu, Terengganu

Champion / vàng

1988 - King Cup vô địch (Team) của Thái Lan
1990 - Úc Independent Games Festival (Team)
1990 - Thể thao ASIA Bắc Kinh (Team)
1991 - Manila SEA Games (Team)

Mohd Noor Abdullah_2

Truyền thuyết Vàng Tuấn Haji Mohd Noor Abdullah, cùng với các đại diện infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Mohd Noor Abdullah_3

Mohd Noor Abdullah_4

Mohd Noor Abdullah_5

Mohd Noor Abdullah_6

Mohd Noor Abdullah_7

Mohd Noor Abdullah_8_2

Mohd Noor Abdullah_9

Ihsan Mohd Noor Abdullah

Mohd Yusof Chik_13

Mohd Noor Abdullah_11

Suhaimi Yusof_47

Mohd Noor Abdullah_13

Mohd Noor Abdullah_14

Mohd Noor Abdullah_15

Mohd Noor Abdullah_16

Mohd Noor Abdullah_17

Mohd Noor Abdullah_18

Mohd Noor Abdullah_19

Mohd Noor Abdullah_20

Mohd Noor Abdullah_21

Mohd Noor Abdullah_22

Mohd Noor Abdullah_23

Mohd Noor Abdullah_24

Mohd Noor Abdullah_25

Mohd Noor Abdullah_26

Mohd Noor Abdullah_27

Mohd Noor Abdullah_28

Mohd Noor Abdullah_29

Mohd Noor Abdullah_30

Mohd Noor Abdullah_31

Mohd Noor Abdullah_32

Mohd Noor Abdullah_33

Mohd Noor Abdullah_34

Mohd Noor Abdullah_35

Mohd Noor Abdullah_36

Hj Mohd Nor Hashim_22

Hj Mohd Nor Hashim_33

Suhaimi Yusof_2

Mohd Noor Abdullah_40

Mohd Noor Abdullah_41

Mohd Noor Abdullah_42

Mohd Noor Abdullah_43

Mohd Noor Abdullah_44

Mohd Noor Abdullah_45

Mohd Noor Abdullah_46

Mohd Noor Abdullah_47

Mohd Noor Abdullah_48

Mohd Noor Abdullah_49

Mohd Noor Abdullah_50

Mohd Noor Abdullah_51

Mohd Noor Abdullah_52

Suhaimi Yusof_45

Mohd Noor Abdullah_54

Mohd Noor Abdullah_55

Mohd Noor Abdullah_56
Mohd Noor Abdullah_57

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Tags:

Category: Legendary vàng