Truyền thuyết Vàng - cuối Amir Hj Shaari

| 29 tháng 1 năm 2014

Loh

Cuối Amir Hj Shaari

Thứ 6 Tháng 1 24, 2014/22 Rabi Awwal 1435
Alor Setar, Kedah

Hj Amir Shaari_70

Đại diện Infotakraw Mohd Zahari Hamid và Muhammad Mohd Zahari Fansuri nhà gặp bà góa và con trai của cố muộn.

Hj Amir Shaari_2

Widow của cố, Puan Hajjah Azizah Mahmud với trẻ em, Mohd Zamini, con trai và cháu trai Saberina Noor Nur Nur Qaisara và Qairina

Hj Amir Shaari_3

Gia đình của cố Amir Hj Shaari với đại diện infotakraw, Mohd Zahari Hamid và
MFMZ

Puan Hajjah Azizah Ihsan Mahmud

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games huy chương vàng năm 1965
Đứng từ trái: Husaini Hashim Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar, Abdul Karim Shaari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmad, Shaari và Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Ngồi từ trái: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (Giám đốc, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) và Mohd Nor Osman Ismail Ahmad

Ahmad Mohd Saman_38

Mohd Said Mohd Hassan_23
Hj Amir Shaari_40

Hj Amir Shaari_41

Hj Amir Shaari_42

Hj Amir Shaari_43

Hj Amir Shaari_44

Hj Amir Shaari_50

Hj Amir Shaari_51

Hj Amir Shaari_53

Hj Amir Shaari_60

Hj Amir Shaari_62

Hj Amir Shaari_65

Hj Amir Shaari_67

Hj Amir Shaari_68

Hj Amir Shaari_69

Hj Amir Shaari_73

Hj Amir Shaari_75

Hj Amir Shaari_77

Hj Amir Shaari_79

Hj Amir Shaari_202

Hj Amir Shaari_203

Hj Amir Shaari_204

Hj Amir Shaari_205

Hj Amir Shaari_206

Hj Amir Shaari_209

Hj Amir Shaari_210

CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHÔNG FORGOTTEN!

Hj Amir Shaari

[ Thông tin chi tiết ]

Tags:

Category: Legendary vàng