Legjenda Gold - Jim Ab. Rahman

| 12 shtator 2013

tableta

Jim Ab. Rahman

E diel, 8 shtator, 2013/2 Zulkaedah 1434
Sungai Buloh, Selangor

Rosli AB. RAHMAN_6

Legjenda e Artë, 1988, 1990, 1991 dhe 1993 Jim Ab. Hamid Mohd Rahman dhe Zahari (përfaqësues infotakraw)

Rosli AB. RAHMAN_3

Rosli AB. RAHMAN_7

Jim Ab. Rahman, bashkëshortja e tij, znj Zuraini Ahmedi dhe fëmijët, Nur Aqilah Rifqah, Nur Ashures Rifqah,
Muhamedi dhe Muhamedi Aqil Asyraaf Rifqi Rifqi.

Rosli AB. RAHMAN_4

Rosli AB. RAHMAN_5

Gold Legjenda me turne infotakraw, Hamid Mohd Zahari, Faridah Hamzah, Muhamed Fansuri Mohd Zahari dhe Erling Rozian

Rosli AB. RAHMAN_8

Rosli AB. RAHMAN_2

Anëtar i Yayasan (YAKEB)

Courtesy e Jim Ab. Rahman

Rosli AB. RAHMAN_35

Rosli AB. RAHMAN_36

Rosli AB. RAHMAN_37

Rosli AB. RAHMAN_38

Rosli AB. RAHMAN_39

Rosli AB. RAHMAN_40

Rosli AB. RAHMAN_9

Rosli AB. RAHMAN_10

Rosli AB. RAHMAN_12

Rosli AB. RAHMAN_25

Rosli AB. RAHMAN_26

Rosli AB. RAHMAN_49

Rosli AB. RAHMAN_50

Rosli AB. RAHMAN_54

Rosli AB. RAHMAN_56

Rosli AB. RAHMAN_57

Rosli AB. RAHMAN_58

Rosli AB. RAHMAN_60

Rosli AB. RAHMAN_62

Rosli AB. RAHMAN_65

Rosli AB. RAHMAN_14

Rosli AB. RAHMAN_15

Rosli AB. RAHMAN_16

Rosli AB. RAHMAN_17

Rosli AB. RAHMAN_19

Rosli AB. RAHMAN_21

Rosli AB. RAHMAN_22

Rosli AB. RAHMAN_51

Rosli AB. RAHMAN_53

Rosli AB. RAHMAN_55

Rosli AB. RAHMAN_29

Rosli AB. RAHMAN_30

Rosli AB. RAHMAN_41

Rosli AB. RAHMAN_45

Rosli AB. RAHMAN_47

Rosli AB. RAHMAN_52

Rosli AB. RAHMAN_64

Rosli AB. RAHMAN_63

Rosli AB. RAHMAN_66

Rosli AB. RAHMAN_59

Rosli AB. RAHMAN_11

Rosli AB. RAHMAN_13

Rosli AB. RAHMAN_23

Rosli AB. RAHMAN_24

Rosli AB. RAHMAN_27

Rosli AB. RAHMAN_28

Rosli AB. RAHMAN_67

Rosli AB. RAHMAN_48

Rosli AB. RAHMAN_46

Rosli AB. RAHMAN_44

Rosli AB. RAHMAN_43

Rosli AB. RAHMAN_31

Rosli AB. RAHMAN_32

Rosli AB. RAHMAN_33

Rosli AB. RAHMAN_34

Rosli AB. RAHMAN_20

Rosli AB. RAHMAN_18

Rosli AB. RAHMAN_42

NE NUK MUND harruar!

Rosli AB. Rahman

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold Legend