Legjenda Gold - Rasid John vonë

| | 17 qershor 2013 | Komente

tableta

Rasid vonë John

(Bagan Serai, Perak)

Shënim: Përfaqësuesi Hamid Mohd Zahari infotakraw në vendlindjen e tij Rasid vonë John
Kampung Alor Lion, Lorong Pak Po, Bagan Serai Silver.
Të martën 21 maj, 2013/1 Rexheb 1434. Për fat të keq nuk e kam marrë për të takuar të dashurit e Tij dhe fqinjët i thanë të gjithë ata janë kthyer në Kuala Lumpur.

Rasid Yahya_1

Haris Abdul Rahman_84

Courtesy e Yayasan (YAKEB)

Rasid Yahya_3_2

Rasid Yahya_3_1

Rasid Yahya_3_3

Rasid Yahya_3_4

Rasid Yahya_3_5

Rasid Yahya_3_6

Rasid Yahya_6

NE NUK MUND të harrohet!

Rasid Yahya

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Legjenda e Artë