Legjenda Gold - Tun Abdul Hamid Mohd Saleh

| 26 shtator 2013

tableta

Vonë Abdul Hamid Mohd Saleh

E shtunë, shtator 21, 2013/15 Zulkaedah 1434
Taman Sri Keramat, Kuala Lumpur

Abdul Hamid Mohd Saleh_4

Infotakraw përfaqësues dhe Muhamed Hamid Mohd Mohd Zahari Zahari ka Fansuri shtëpi
Vonë Abdul Hamid Mohd Saleh në Taman Sri Keramat Kuala Lumpur
takohen vonë vejushë Puan Hajjah Faridah Abdul Rahim.
Ai ishte pak e përshkrimit të tregimit vonë dhe Takraw Sepak.

Abdul Hamid Mohd Saleh_3

Vlerësim Hajjah Faridah Abdul Rahim

Abdul Hamid Mohd Saleh_2

Courtesy Vlerësim Hajjah Faridah Abdul Rahim

Abdul Hamid Mohd Saleh_24

Abdul Hamid Mohd Saleh_8

Abdul Hamid Mohd Saleh_11

Abdul Hamid Mohd Saleh_12

Abdul Hamid Mohd Saleh_20

Abdul Hamid Mohd Saleh_22

Abdul Hamid Mohd Saleh_5

Abdul Hamid Mohd Saleh_9

Abdul Hamid Mohd Saleh_10

Abdul Hamid Mohd Saleh_13

Abdul Hamid Mohd Saleh_14

Abdul Hamid Mohd Saleh_15

Abdul Hamid Mohd Saleh_16

Abdul Hamid Mohd Saleh_6

Abdul Hamid Mohd Saleh_17

Abdul Hamid Mohd Saleh_18

Abdul Hamid Mohd Saleh_19

Abdul Hamid Mohd Saleh_21

Abdul Hamid Mohd Saleh_23

Abdul Hamid Mohd Saleh_7

Abdul Hamid Mohd Saleh_25

Abdul Hamid Mohd Saleh_26

Abdul Hamid Mohd Saleh_27

Abdul Hamid Mohd Saleh_28

Abdul Hamid Mohd Saleh_29

Abdul Hamid Mohd Saleh_30

Abdul Hamid Mohd Saleh_37

Abdul Hamid Mohd Saleh_33

Abdul Hamid Mohd Saleh_34

Abdul Hamid Mohd Saleh_35

Abdul Hamid Mohd Saleh_36

Abdul Hamid Mohd Saleh_43

Abdul Hamid Mohd Saleh_31

Abdul Hamid Mohd Saleh_38

Abdul Hamid Mohd Saleh_41

Abdul Hamid Mohd Saleh_39

Abdul Hamid Mohd Saleh_40

Abdul Hamid Mohd Saleh_42

NE NUK MUND harruar!

Abdul Hamid Mohd Saleh_1

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold Legend