Lajme & Shkrimi

"Gazeta"

Këtu janë disa copa të prera të Hamid Mydin

Urime Lajme nga Jelutong dhe Jalan Patani UMNO Penang

Urime Lajme nga
Jelutong dhe Jalan Patani UMNO Penang

Urime Lajme nga UMNO Penang Jalan Patani

Urime Lajme nga
UMNO Penang Jalan Patani

Eastern Star News 1977

Lajme Hamid Mydin degët Leader Patani Road, Penang

Lajme Hamid Mydin zgjedhur si
Shefi i degës Umno Patani Road, Penang

Suvenire nga Umno Rinisë Patani Road Penang,

Utusan Malaysia datë 23 gusht 1985

Utusan Malaysia datë 23 gusht 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985

Utusan Malaysia 1985


"PËRMBLEDHJE LETRARE"

Këtu është pjesë e një koleksion esesh rreth Hamid Mydin

Citate nga Prof Dato 'Khoo Kay Kim

Rezultatet Shkrimi nga Prof Dato 'Khoo Kay Kim

Teza nga Z. Ismail bin Ibrahim

Teza nga Z. Ismail bin Ibrahim

Hamid_Mydin27