Legjenda Gold - Tun Abdul Razak Osman

| 1 gusht 2014

tableta

Abdul Razak Osman

E premte, gusht 1, 2014/5 Sheval 1435

Abdul Razak Osman_1

Infotakraw.com qenë duke u përpjekur për të gjetur trashëgimtarët e vonë

me kolegët e tij, por pa dobi.

Medalja e Artë

SEAP Games në Kuala Lumpur në vitin 1971
SEAP Lojra Singapore 1973
SEAP Games në Bangkok në vitin 1975

Abdul Jalil Aziz_22

Abdul Jalil Aziz_1

Abdul Jalil Aziz_21

Ahmad Kamal Abdul Rahman_12

Abdul Jalil Aziz_23

Abdul Jalil Aziz_4

Wahab Haji Isahak_9

NE NUK MUND harruar!

Tags:

Category: Gold Legendary