Legjenda Gold - Abdul Karim Shaari

| 11 shtator 2014

Loh

Abdul Karim Shaari

E shtuna gusht 23, 2014/27 Sheval 1435
Lob, Melaka

Abdul Karim Shaari_222

Gold legjendar Abdul Karim Shaari me përfaqësues infotakraw Hamid Mohd Zahari, znj Faridah Abd Latif Hamza dhe Rozian

Abdul Karim Shaari_3

Abdul Karim Shaari_4

Abdul Karim Shaari_5

Abdul Karim Shaari_6

Abdul Karim Shaari_7

Abdul Karim Shaari_8

Gold legjendar Abdul Karim Shaari me gruan e tij,
Zaharah Kabir dhe fëmijët, as Faridah

Ihsan Abdul Karim Shaari

Ahmed Mohd Saman_38

Abdul Karim Shaari_10

Abdul Karim Shaari_11

Abdul Karim Shaari_12

Abdul Karim Shaari_13

Abdul Karim Shaari_14

Abdul Karim Shaari_15

Abdul Karim Shaari_16

Abdul Karim Shaari_17

Abdul Karim Shaari_18

Abdul Karim Shaari_19

Abdul Karim Shaari_20

Abdul Karim Shaari_21

Abdul Karim Shaari_22

Abdul Karim Shaari_23

Abdul Karim Shaari_24

Abdul Karim Shaari_25

Abdul Karim Shaari_26

Abdul Karim Shaari_27

Abdul Karim Shaari_28

Abdul Karim Shaari_29

Abdul Karim Shaari_30

Abdul Karim Shaari_31

Abdul Karim Shaari_32

Abdul Karim Shaari_33

Abdul Karim Shaari_34

Abdul Karim Shaari_35

Abdul Karim Shaari_36

Abdul Karim Shaari_37

Abdul Karim Shaari_38

Abdul Karim Shaari_39

Abdul Karim Shaari_40

Abdul Karim Shaari_41

Abdul Karim Shaari_42

Abdul Karim Shaari_43

Abdul Karim Shaari_44

Abdul Karim Shaari_45

Abdul Karim Shaari_46

Abdul Karim Shaari_47

Abdul Karim Shaari_48

Abdul Karim Shaari_49

Abdul Karim Shaari_50

Abdul Karim Shaari_51

Abdul Karim Shaari_52

Abdul Karim Shaari_53

Abdul Karim Shaari_54

NE NUK MUND HARRUAR!

Abdul Karim Shaari

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold legjendar