Legjenda Gold - Aziz Ahmad

| 7 shkurt 2014

loh

Aziz Ahmad

E hënë, 3 shkurt, 2014/3 Rabi 1435
Luginën e shenjtë, Kuala Lumpur

Aziz Ahmad_2

Legjenda Gold Aziz Ahmad me përfaqësues infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Aziz Ahmad_3

Aziz Ahmad_4

Aziz Ahmad_5

Aziz Ahmad_6

Aziz Ahmad_7

Ihsan Aziz Ahmad

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Games Gold Medalist 1965
Qëndrimi nga majta: Husaini Hashim Ahmed Mohd Saman, Kassim Bakar, Abdul Karim Shari, Ismon Bajuri, Aziz Ahmedin, Shari dhe Amir Abdul Rahman Mohd Noor.
Ulur nga e majta: Mohd Said Hassan, Dugan Noor, (trajner, menaxher dhe menaxher i përgjithshëm asistent) dhe Mohd Nor Osman Ismail Ahmedi

Ahmad Mohd Saman_38

SEAP Games Gold Medalist në vitin 1965 me Medaljen e Artë

Ahmad Mohd Saman_12
Aziz Ahmad_8

Aziz Ahmad_9

Aziz Ahmad_10

Aziz Ahmad_11

Aziz Ahmad_12

Aziz Ahmad_13

Aziz Ahmad_14

Aziz Ahmad_15

Aziz Ahmad_16

Aziz Ahmad_17

Aziz Ahmad_18

Aziz Ahmad_19

Aziz Ahmad_20

NE NUK MUND HARRUAR!

Aziz Ahmad

[Më shumë informata]

Tags:

Kategoria: Gold Legendary