Legjenda Gold - Sahak Jasin

| | 18 Maj 2013 | Komente

tableta

Sahak Jasin

E shtunë 18 maj, 2013/8 Rexheb 1434
Setapak, Kuala Lumpur

Sahak Yassin_1

Legjenda Gold Sahak Jasin me Krijuesin e tij Sepak Takraw Zahari Hamid Mohd

Sahak Yassin_2

Sahak Yassin u thënë përshkrim i epokës së artë të Sepak Takraw dhe prapambetjes

Sahak Yassin_3

Legjenda Gold përbashkët Kombëtare Sportist kandidat trofeut ai u propozua për 3 vjet rresht

Sahak Yassin_4

Sahak kartë Yassin ekranit anëtarët Yayasan

Sahak mirësjellje e MSA

Abdul Jalil Aziz_21

Abdul Jalil Aziz_23

Abdul Jalil Aziz_19

NE NUK MUND harruar!

Sahak Yassin_5

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold Legend