Legjenda Gold - Ahmad Mohd Saman

| | 24 Maj 2013 | Komente

tableta

Ahmad Mohd Saman

E martë, maj 21, 2013/11 Rexheb 1434
Drain Buntar, Perak

Ahmad Mohd Saman_37

Legjenda Gold Tuan Haji Mohd Ahmad Saman së bashku
Hamid Mohd Zahari

Ahmad Mohd Saman_34

Tuan Haji Mohd Ahmad Saman ekspozitë
Medalja e parë e artë në vitin 1965 SEAP Lojra

Ahmad Mohd Saman_36

Ahmad Mohd Saman

Ahmad Mohd Saman_3

Tuan Haji Mohd Ahmad Saman dhe gruaja e tij
Znj Asma Hassan

Ahmad Mohd Saman_2

Ahmad Mohd Saman_4

Ahmad Mohd Saman_8

Ahmad Mohd Saman_9

Ahmed Ihsan Mohd Saman

Abdul Rahman Mohd Noor_1

SEAP Medalja e Artë Lojra Fituesi 1965
Duke qëndruar nga majta: Hashim Husaini, Ahmad Mohd Saman, Kassim Bakar Sheri Abdul Karim, Ismon Bajuri, Aziz Ahamd, Amir Abdul Rahman Sheri Mohd Noor.
Ulur nga e majta: Mohd Said Hassan, Noor Dugan, (Traineri, Menaxher dhe Asistent Menaxher) Mohd Nor Osman dhe Ismail Ahmed

Abdul Rahman Mohd Noor_2

Ahmad Mohd Saman_38

SEAP Games Gold medaljen në vitin 1965 me një medalje të artë

Ahmad Mohd Saman_17

Kalimi i tretë (Përcaktimi rregullisht) Ekipi Gold medalistja.
Nga e majta: Mohd Mohd Said Hassan Mohd Nor Ahmad Mohd Osman dhe Suit

Ahmad Mohd Saman_18

Mohd Nor Ahmad Mohd Osman dhe Suit

Ahmad Mohd Saman_12

Dato 'Seri Haji Mohd Komandantët Lattiff6

Dato 'Seri Haji Mohd Komandantët Lattiff7

Dato 'Seri Haji Mohd Komandantët Lattiff8

Ahmad Mohd Saman_11

Ahmad Mohd Saman_10

Ahmad Mohd Saman_35

Ahmad Mohd Saman_32

Ahmad Mohd Saman_31

Ahmad Mohd Saman_5

Ahmad Mohd Saman_6

Ahmad Mohd Saman_7

Ahmad Mohd Saman_13

Ahmad Mohd Saman_14

Ahmad Mohd Saman_15

Ahmad Mohd Saman_19

Ahmad Mohd Saman_20

Ahmad Mohd Saman_22

Ahmad Mohd Saman_23

Ahmad Mohd Saman_24

Ahmad Mohd Saman_25

Ahmad Mohd Saman_26

Ahmad Mohd Saman_27

Ahmad Mohd Saman_29

Ahmad Mohd Saman_30

NE NUK MUND të harrohet!

Ahmad Mohd Saman_21

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Legjenda e Artë