Legjenda Gold - Kassim Arjo

| 17 nëntor 2013

tableta

Kassim Arjo

Kassim Arjo_3

Përfaqësues Infotakraw, Hamid Mohd Zahari kontaktoni Artë Legjenda e vëllait Kassim ARJO më Selasa12 nëntor 2013 është e barabartë me 8 Muharrem 1435. Ai nuk ka dashur të intervistohet.

Abdul Jalil Aziz_2

Abdul Jalil Aziz_3

Abdul Jalil Aziz_19

Baharuddin Abu Bakar_51

Abdul Jalil Aziz_20

Tajuddin Adan_66

Tajuddin Adan_67

Tajuddin Adan_50

Tajuddin Adan_51

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_17

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_69

Tajuddin Adan_71

adnan_saidin_16

NE NUK MUND të harrohet!

Kassim Arjo

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Legjenda e Artë