Legjenda Gold - Osman Ahmad

| 27 tetor 2013

Loh

Osman Ahmad

E premte, tetor 25, 2013/20 Muharrem 1434
Ulu Kelang, Selangor

Osman Ahmad_3

Gold Legjenda me përfaqësues Osman Ahmed Hamid Mohd Zahari infotakraw

Osman Ahmad_9

Osman Ahmad_11

Osman Ahmad_4

Legjenda Gold Osman Ahmed dhe gruaja e tij,
Madam Esah Abdul Hamid dhe nipi, Muhammedi Taqish

Osman Ahmad_5

Anëtar i Atletët Kombëtare Fondacioni Mirëqenies (YAKEB)

Osman Ahmad_222

Legjenda Gold me nipin Osman Ahmedi, Muhamed Taqish dhe zëvendës infotakraw Rozian Erling

Osman Ahmad_12

Osman Ahmad_8

Ihsan Osman Ahmad

Osman Ahmad_18

Osman Ahmad_16

Osman Ahmad_49

Osman Ahmad_55

Osman Ahmad_57

Osman Ahmad_40

Osman Ahmad_15

Osman Ahmad_14

Osman Ahmad_34

Osman Ahmad_28

Osman Ahmad_29

Osman Ahmad_20

Osman Ahmad_19

Osman Ahmad_24

Osman Ahmad_23

Osman Ahmad_25

Osman Ahmad_26

Osman Ahmad_31

Osman Ahmad_33

Osman Ahmad_46

Osman Ahmad_51

Osman Ahmad_52

Osman Ahmad_53

Osman Ahmad_54

Osman Ahmad_56

Osman Ahmad_58

Osman Ahmad_60

Osman Ahmad_61

Osman Ahmad_35

Trio ushtarake të besueshme
(Nga e majta:. Alias ​​HJ Hassan, i ndjeri Dato 'Khalid Din (hekuri), Osman Ahmedi Kontakt: Menaxher Z. shqipni)

Osman Ahmad_36

Osman Ahmad_37

Osman Ahmad_38

Osman Ahmad_43

Osman Ahmad_44

Osman Ahmad_45

Osman Ahmad_39

Osman Ahmad_41

Osman Ahmad_42

Osman Ahmad_48

Osman Ahmad_47

Abdul Rahim S. Mohamed Kassim_61

NE NUK MUND HARRUAR!

Osman Ahmad_1

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold legjendar