Legjenda Gold - Husin Omar

| 13 tetor 2013

Loh

Husin Omar

E mërkurë, tetor 9, 2013/4 Muharrem 1434
Sg NCB

Omar Husin_40

Legjenda Gold Husin Omar me përfaqësuesit infotakraw
Mohd Zahari Hamid

Omar Husin_34

Omar Husin_38

Legjenda Gold Husin Omeri dhe gruaja e tij,
Znj Rohani Haji Hiq

Omar Husin_42

Omar Husin_37

Legjenda Gold me përfaqësuesit infotakraw Husin Omar,
Mohd Zahari Hamid, Faridah Hamzah, MFMZ dhe Rozian Erling

Omar Husin_44

Omar Husin_35

Anëtar i Atletët Kombëtare Fondacioni Mirëqenies (YAKEB)

Husin Omar Ihsan

Omar Husin_14

Zgjedhja e PSM si kopertinën e Kampionatit Kombëtar Sepak Takraw 1986 në lidhje me gjendjen e Malacca në Johan Sepak Takraw Kampionati Tengku Abdul Rahman dhe
Flake Gold Cup 1985

Omar Husin_13

Sepak Takraw Kampionati aziatike Kupën e tretë Jakarta 1984

Omar Husin_19

Sepak Takraw Kampionati Sport Merdeka Kupa Brunei 1985

Omar Husin_11

Kupa Kampionati Tajlandë King 1985
(Kampion Runner-up paraqitur me Tajlandë B)

Omar Husin_27

Sepak Takraw Kampionati Mas-Star-RTM 1986 (Team)

Omar Husin_26

Omar Husin_98

Omar Husin_29

Omar Husin_18

Omar Husin_67

Omar Husin_17

Omar Husin_24

Omar Husin_20

Omar Husin_28

Omar Husin_21

Omar Husin_22

Omar Husin_12

Omar Husin_46

Omar Husin_47

Omar Husin_103

Omar Husin_106

Omar Husin_105

Omar Husin_107

Omar Husin_2

Omar Husin_55

Omar Husin_4

Omar Husin_5

Omar Husin_6

Omar Husin_7

Omar Husin_23

Omar Husin_45

Omar Husin_48

Omar Husin_57

Omar Husin_49

Omar Husin_50

Omar Husin_72

Omar Husin_75

Omar Husin_54

Omar Husin_76

Omar Husin_78

Omar Husin_79

Omar Husin_80

Omar Husin_81

Omar Husin_82

Omar Husin_84_1

Omar Husin_85

Omar Husin_86

Omar Husin_88

Omar Husin_90

Omar Husin_92

Omar Husin_93

Omar Husin_52

Omar Husin_30

Omar Husin_8

Omar Husin_10

Omar Husin_56

Omar Husin_62

Omar Husin_16

Omar Husin_61

Omar Husin_63

Omar Husin_64

Omar Husin_70

Omar Husin_3

Omar Husin_9

Omar Husin_53

Omar Husin_58

Omar Husin_59

Omar Husin_60

Omar Husin_73

Omar Husin_68

Omar Husin_69

NE NUK MUND HARRUAR!

Husin Omar

[ Më shumë informata ]

Tags:

Kategoria: Gold legjendar